Menu

about

   Bộ môn Hệ thống Thông tin (HTTT) là một đơn vị thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông ra đời ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa CNTT trước đây (năm 1995) với đội ngũ các thầy cô có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề.

  Bộ môn đảm nhận chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành Hệ thống thông tin của các loại hình đào tạo đại học,và sau đại học thuộc ngành CNTT. Bên cạnh đó, Bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế. Các hoạt động của Bộ môn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ xử lý dữ liệu và tri thức (Data and Knowledge Engineering).

KDE Lab tổ chức buổi Open Day vào ngày 19/03/2016 Được đăng vào ngày 11 tháng 03 năm 2016
KDE Lab sẽ tổ chức buổi Open Day vào ngày 19/3/2016 tại Phòng 923, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN.
9:00, 23/2/2016 (Thứ Ba) tại P.803, B1, Viện CNTT&TT
Seminar về Authentication by Graphical Means của GS Debnath Bhattacharyya Được đăng vào ngày 19 tháng 10 năm 2015
15h ngày 223/10/2015 tại P.803 B1
Đơn vị phối hợp