Menu

Tổ chức seminar kĩ năng mềm cho SV project 1 vào ngày 16 tháng 10

Được đăng vào ngày 11 tháng 10 năm 2018
SEMINAR VỀ KĨ NĂNG MỀM CHO SV PROJECT 1

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Buổi thứ nhất)

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên của bộ môn rèn luyện kĩ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ngoài các kiến thức chuyên môn, trong học kì 20181, Bộ môn Hệ thống thông tin phối hợp cùng công ty Rabiloo sẽ tổ chức chuỗi seminar đào tạo về kĩ năng mềm cho sinh viên tham gia học phần Project 1 của bộ môn. Chuỗi seminar sẽ được tổ chức thành 3 buổi riêng biệt vào 1 số thời gian khác nhau trong học kì 20181 này. Cụ thể thông tin buổi seminar đầu tiên như sau:

 Seminar kĩ năng mềm 1: Hướng dẫn cách làm việc nhóm hiệu quả

 Mục đích:

           *  Nâng cao khả năng làm việc nhóm của sinh viên

           *  Nâng cao kỹ năng lập trình

           *  Nâng cao kỹ năng quản lý công việc

 

 Nội dung:

           *  Hướng dẫn cách viết code và comment khi lập trình

           *  Hướng dẫn cách sử dụng source version manage (Git)

           *  Hướng dẫn cách quản lý công việc (task) với Trello

 

Cách thức thực hiện:

           *  Hình thức: thuyết trình giới thiệu và yêu cầu sinh viên thực hành (workshop)

           *  Thời lượng: 1 buổi 90 phút

           *  Người thực hiện: công ty Rabiloo cử nhân sự kĩ thuật cấp cao thuyết trình và phối hợp với giảng viên cho sinh viên thực hành.

 

Thời gian và địa điểm

            *  Thời gian: sáng thứ 3 ngày 16 tháng 10, tiết 5-6

            *   Địa điểm: TC-407

 

Đối tượng tham gia:

            *  Ưu tiên sinh viên năm thứ 3 đang theo học lớp Project 1 của bộ môn Hệ thống thông tin

            *  Sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 nói chung của Viện CNTT&TT.

Thông tin về các buổi seminar kĩ năng mềm tiếp theo trong kì sẽ được bộ môn thông báo sau.

 

 Bộ môn Hệ thống thông tin hân hạnh được kết hợp với công ty Rabiloo trong việc hỗ trợ đào tạo sinh viên trong năm học này.

 

 

Liên kết website