Menu

Thu thập đăng ký nguyện vọng Project 2, Đồ án 3, bổ sung ĐATN Cử nhân học kỳ 20162

Được đăng vào ngày 06 tháng 02 năm 2017

 Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện Project 2 - kỹ sư, Đồ án 3 - cử nhân, đồ án tốt nghiệp Cử nhân học kỳ 20162

                      Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách điền vào tài liệu theo đường dẫn sau:<Đăng ký giáo viên hướng dẫn>

* Hạn đăng ký nguyện vọng 12h thứ năm, ngày 09/02/2017

* Một số lưu ý:

          + Số lượng tối đa sinh viên đăng ký của mỗi Thầy(Cô) như sau: Project 2 : 6 sinh viên ; Đồ án 3: 4 Sinh viên

          + Sinh viên đăng ký bổ sung nguyện vọng Đồ án tốt nghiệp của Cử nhân, những bạn đã đăng ký rồi không phải đăng ký lại. 

+   Sinh viên nên tham khảo thông tin về giảng viên trên website bộ môn tại địa chỉ : http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

+   Sinh viên nên tham khảo định hướng đồ án tốt nghiệp ở file đính kèm <H3T-dinhhuongDATN_2016_2017>

+ Thông tin về nguyện vọng của sinh viên có tính chất tham khảo trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc phân công

+  Sinh viên kiểm tra lại thông tin về đăng ký nguyện vọng tại địa chỉ sau: <Xem thông tin đăng ký GVHD> và phản hồi lại nếu có sai sót về địa chỉ :dangkyk56@gmail.com

 

Đơn vị phối hợp