Menu

Thu thập đăng ký nguyện vọng project 2, đồ án 2, ĐATN học kỳ 20171

Được đăng vào ngày 30 tháng 08 năm 2017

Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện Project 2 - kỹ sư, Đồ án 2 - cử nhân, đồ án tốt nghiệp  20171

                      Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách đăng nhập vào link sau:

                                                      link : http://soict-edu.appspot.com

                                                 Username: <Mã số sinh viên>

                                                 Pass: <Mã số sinh viên>

                                                        ( Nhập ngày sinh để xác thực)

 

* Hạn đăng ký nguyện vọng: 8/9/2017

* Một số lưu ý:

           +   Sinh viên nên tham khảo thông tin về giảng viên trên website bộ môn tại địa chỉ : http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

             +   Sinh viên nên tham khảo định hướng đồ án tốt nghiệp ở file đính kèm <H3T-dinhhuongDATN_2016_2017>

+ Thông tin về nguyện vọng của sinh viên có tính chất tham khảo trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc phân công

+  Nếu có vấn đề gì trong quá trình đăng ký nguyện vọng, sinh viên gửi mail theo địa chỉ: <giangptp@soict.hust.edu.vn>

 

 

Đơn vị phối hợp