Menu

Thu thập đăng ký nguyện vọng project 1, project 2, project 3, Đồ án 2, ĐATN cử nhân, ĐATN kỹ sư các hệ học kỳ 20181

Được đăng vào ngày 02 tháng 09 năm 2018

 Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện Project1 ,Project 2, Project 3 - ĐATN(SIE), Đồ án II: Phân tích thiết kế hệ thống, Đồ án tốt nghiệp cử nhân, Đồ án tốt nghiệp kỹ sư các hệ (chính quy, CLC, SIE). 

Đối với đồ án IT4421 và IT4424, Bộ môn sẽ có buổi giới thiệu và phân công riêng, kế hoạch chi tiết sẽ được đăng trên website Bộ môn.

                                Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách điền vào tài liệu theo đường dẫn sau:<Đăng ký giáo viên hướng dẫn>

* Hạn đăng ký nguyện vọng 24h thứ bảy, ngày 08/09/2018

* Một số lưu ý:

           +   Sinh viên có thể liên hệ với các Thầy(Cô) để trao đổi trước.

           +   Sinh viên nên tham khảo thông tin về giảng viên trên website bộ môn tại địa chỉ : <Cán bộ bộ môn H3T> 

+   Sinh viên tham khảo định hướng đề tài của các giáo viên ở file đính kèm <H3T-dinhhuongdetai_2018_2019>

+ Thông tin về nguyện vọng của sinh viên có tính chất tham khảo trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc phân công

+  Sinh viên kiểm tra lại thông tin về đăng ký nguyện vọng tại địa chỉ sau: <Xem thông tin đăng ký GVHD> và phản hồi lại nếu có sai sót về địa chỉ :dangkyk56@gmail.com

Liên kết website