Menu

Thu thập đăng ký nguyện vọng Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20182

Được đăng vào ngày 18 tháng 12 năm 2018

  Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp kỹ sư (IT5230), đồ án tốt nghiệp cử nhân (IT4996; IT4995) học kỳ 20182

                       Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách đăng nhập vào link sau:

                                                      link: https://qldt.hust.edu.vn

                                                 Username: <Mã số sinh viên>

                                                 Pass: <Mã số sinh viên>

                                                        ( Nhập ngày sinh để xác thực)

 

* Hạn đăng ký nguyện vọng: 11/1/2019

 

* Một số lưu ý:

           +   Sinh viên có thể liên hệ với các Thầy(Cô) để trao đổi trước.

           +   Sinh viên nên tham khảo thông tin về giảng viên trên website bộ môn tại địa chỉ : <Cán bộ bộ môn H3T> 

+ Thông tin về nguyện vọng của sinh viên có tính chất tham khảo trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc phân công

+  Nếu có vấn đề gì trong quá trình đăng ký nguyện vọng, sinh viên gửi mail theo địa chỉ: <giangptp@soict.hust.edu.vn>

Liên kết website