Menu

Thông tin phân công hội đồng, giáo viên phản biện ĐATN học kỳ 20181

Được đăng vào ngày 03 tháng 01 năm 2019

 Danh sách phân công hội đồng, và giáo viên phản biện Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20181 như sau:

a) Hệ kỹ sư & Việt Nhật & ICT

STT Hội đồng Phân công phản biện  Thời gian & Địa điểm
1
PGS. TS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)    
ThS. Ngô Văn Linh (Thư ký)    
TS. Trần Việt Trung (Ủy viên)    
TS. Đào Thành Chung (Ủy viên)    
TS. Trần Mai Vũ (Ủy Viên)   ĐHCN-ĐHQGHN   DĐ:0982885500   email: vutranmai@gmail.com, vutm@vnu.edu.vn
<HĐ1>

Sáng ngày 16/01/2019

tại D6-403

2
PGS. TS. Trần Đình Khang (Chủ tịch)
TS. Đỗ Bá Lâm (Thư ký)
TS.GVC.Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)
PGS. TS. Phạm Văn Hải (Ủy viên)
TS. Nguyễn Bá Ngọc (Ủy viên)
<HĐ2> Sáng ngày 16/01/2019
tại D6-404
3
 
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh (Chủ tịch)    
ThS.GVC. Nguyễn Hồng Phương (Thư ký)    
TS.Thân Quang Khoát (Ủy viên)    
TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)    
TS. Vũ Hải (Ủy viên)        MICA-HUST      DĐ: 0974803232         email: hai.vu@mica.edu.vn 
<HĐ3> Sáng ngày 16/01/2019
tại D6-405

 

b) Hệ cử nhân

STT Hội đồng Phân công phản biện Thời gian & Địa điểm
1
TS. Vũ Tuyết Trinh (Chủ tịch)                                                   
TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)
TS.Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)
<HĐ_CN>

Sáng ngày 16/01/2019

tại D6 - 305

 

Liên kết website