Menu

Thông báo về việc trao giải thưởng "ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC” cho sinh viên hệ kỹ sư và cử nhân công nghệ

Được đăng vào ngày 09 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRAO GIẢI THƯỞNG

“ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC”

CHO SINH VIÊN HỆ KĨ SƯ VÀ CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ

 

Bộ môn Hệ thống thông tin sẽ tổ chức trao giải “Đồ án tốt nghiệp suất sắc nhất” cho các sinh viên thuộc hội đồng hệ kĩ sư và cử nhân công nghệ của bộ môn.

Tiêu chí trao giải như sau: mỗi hội đồng chọn ra 1 đồ án tốt nghiệp có điểm tổng kết cuối kì cao nhất của hội đồng đó và trao giải thưởng bằng tiền mặt trị giá một triệu đồng kèm một giấy chứng nhận. Giải thưởng do công ty công ty cổ phần phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS tài trợ.

Có tất cả 6 giải thưởng tương ứng việc với mỗi hội đồng kĩ sư và cử nhân công nghệ sẽ tìm ra 1 Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất để trao giải (3 hội đồng kĩ sư và 3 hội đồng cử nhân công nghệ).

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 đồ án tốt nghiệp trong cùng 1 hội đồng có số điểm tổng kết cuối kì bằng nhau, chủ tịch hội đồng là người quyết định cuối cùng về việc trao giải thưởng cho đồ án tốt nghiệp nào.

Thời gian diễn ra hội đồng:

* từ 8h sáng ngày 12 tháng 6 (hệ kĩ sư)

  * từ 2h chiều ngày 12 tháng 6 (hệ cử nhân công nghệ)

Địa điểm:

* D5-403 (hội đồng 1 - KS sáng, CNCN chiều)

* D5-404 (hội đồng 2 - KS sáng, CNCN chiều)

* D5-405 (hội đồng 3 - KS sáng, CNCN chiều)

Bộ môn hệ thống thông tin rất hân hạnh được hợp tác với công ty cổ phần phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS trong việc giao giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp xuất sắc” và công ty Eastgate Software trong việc tổ chức các hoạt động cho sinh viên của bộ môn trong thời gian tới đây.

Thông tin về buổi bảo vệ, các đề tài, giáo viên hội đồng, giáo viên phản biện có thể xem ở đây.


 

Liên kết website