Menu

Thông báo về việc kiểm tra chéo giữa các nhóm đồ án IT4421 và IT4424

Được đăng vào ngày 13 tháng 12 năm 2017

        1.      Các nhóm sinh viên xem danh sách phân công kiểm tra chéo tại đây.

      2.      Các nhóm chủ động về cách thức đưa hệ thống của mình trực tuyến. Việc đưa hệ thống trực tuyến là bắt buộc. SV tham khảo một số giải pháp sau và đồng thời tham khảo  ý kiến thầy cô hướng dẫn để có lựa chọn giải pháp phù hợp:

o   Cách 1: sử dụng các hosting, các dịch vụ có sẵn và miễn phí ví dụ như dịch vụ đám mây PaaS: Heroku.

o   Cách 2: sử dụng NGROK theo hướng dẫn sau:

         Tải phiên bản phù hợp với máy tính của SV tại đây: https://ngrok.com/download

         Copy file vừa tải về vào thư mục project của SV, sau đó giải nén sẽ được file ngrok.exe

         Start server local của project của SV một cách bình thường (ví dụ start ở cổng localhost:8080)

         Chạy file ngrok.exe và gõ ngrok http 8080 (thay 8080 bằng cổng mà SV đang sử dụng)

         Chú ý: SV phải bật máy tính trong thời gian đã được thỏa thuận với nhóm kiểm tra và đảm bảo cung cấp domain mà ngrok cung cấp cho nhóm kiểm tra.

o   SV có thể lựa chọn các cách khác phù hợp điều kiện cụ thể của nhóm miễn là hệ thống có thể truy cập trực tuyến để kiểm tra từ xa.

3.      SV lập 1 thư mục trong Google Drive của mình với tên: [NHÓM XX] SRS_TEST (XX là số thứ tự nhóm mình), trong đó để 3 tệp:

o   01 bản cuối cùng của tài liệu SRS

o   01 bản cuối cùng của tài liệu đặc tả kiểm thử

o   01 bản hướng dẫn truy cập ứng dụng, thông tin liên hệ​ nhóm phát triển và​ các chú ý khi sử dụng hệ thống. Tệp này tối thiểu chứa các nội dung:

        Thông tin liên hệ thành viên chịu trách nhiệm cho hoạt động của hệ thống (email, số điện thoại) trong trường hợp các nhóm cần thảo luận thời gian để đảm bảo hệ thống hoạt động trực tuyến.

         Đường dẫn truy cập.

         Thông tin thời gian hệ thống trực tuyến để kiểm tra (đảm bảo ít nhất 4 giờ liên tục).

         Thông tin đăng nhập: username và password cho admin hệ thống

o   Chú ý: thư mục này sẽ được chia sẻ với nhóm sẽ kiểm tra chương trình

     4.      ​Cách thức kiểm tra:

o   SV các nhóm thực hiện việc kiểm tra chéo dưới sự hướng dẫn của thầy cô phụ trách của mình. SV tải về 01 tệp tài liệu đặc tả kiểm thử của hệ thống sẽ kiểm tra. Tạo thêm 01 cột "Kết quả kiểm tra chéo" để ghi kết quả kiểm tra và 01 cột "Ghi chú" để chú thích trong trường hợp cần thiết. Kết quả kiểm tra chéo sẽ được công khai đồng thời cung cấp thông tin cho hội đồng đánh giá.

o   ​Nhóm ​SV kiểm tra cần viết 01 báo cáo gồm theo mẫu tại đây.

o   Tất cả 02 file kiểm tra theo tài liệu kiểm thử và báo cáo kiểm tra đưa lên Drive của nhóm mình, đặt tên thư mục KIEM_TRA_NHOM_YY, trong đó YY là số thứ tự nhóm ĐƯỢC kiểm tra.

 

5.      ​Thời gian kiểm tra: Các nhóm tiến hành kiểm tra theo như thời gian đã được công bộ trong tài liệu ở thư mục chia sẻ (xem mục 3 trong thông báo này). Nếu vì lý do bất khả kháng hay các lỗi kỹ thuật phát sinh, các nhóm sinh viên có thể điều chỉnh thời gian kiểm tra so với thời gian đã đăng ký ban đầu. Mọi thay đổi cần được xác nhận qua email giữa 2 nhóm sinh viên, cc thầy/cô hướng dẫn và phụ trách học phần của BM (minhnb@soict.hust.edu.vn, trinhvt@soict.hust.edu.vn, giangptp@soict.hust.edu.vn). Trong mọi trường hợp thời gian kết thúc kiểm tra không muộn hơn 23h59 ngày 22/12/2017. Các tệp kiểm tra và báo cáo được tải lên không muộn hơn 23h59 ngày 23/12/2017.

 

Liên kết website