Menu

Thông báo về địa điểm bảo vệ tốt nghiệp và việc trao giải thưởng cho sinh viên hệ kỹ sư và cử nhân công nghệ

Được đăng vào ngày 11 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO VỀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ VIỆC TRAO GIẢI THƯỞNG “ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC”

CHO SINH VIÊN HỆ KĨ SƯ VÀ CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ


Như một hoạt động thường kì, Bộ môn Hệ thống thông tin sẽ tổ chức trao giải “Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất” cho các sinh viên thuộc hội đồng hệ kĩ sư và cử nhân công nghệ của bộ môn trong học kì 20181.

Tiêu chí trao giải như sau: mỗi hội đồng chọn ra 02 đồ án tốt nghiệp có điểm tổng kết cuối kì cao nhất và nhì của hội đồng đó và trao giải thưởng bằng tiền mặt trị giá một triệu đồng cho giải nhất và năm trăm nghìn đồng cho giải nhì kèm giấy chứng nhận. Các giải thưởng được tài trợ bởi các công ty: Rabiloo, Fabbi, HapoSoftKaopiz.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 đồ án tốt nghiệp trong cùng 1 hội đồng có số điểm tổng kết cuối kì bằng nhau, chủ tịch hội đồng là người quyết định cuối cùng về việc trao giải thưởng cho đồ án tốt nghiệp nào.

Thời gian diễn ra hội đồng:

* Từ 7h30 sáng ngày 16 tháng 1 năm 2019 cho tất cả các hội đồng.

Địa điểm:

* D6-403 (hội đồng 1 – KS) – trao thưởng công ty Fabbi

* D6-404 (hội đồng 2 – KS) – trao thưởng công ty HapoSoft

* D6-405 (hội đồng 3 – KS) – trao thưởng công ty Kaopiz

* D6-305 (hội đồng CNCN) – trao thưởng công ty Rabiloo

Bộ môn Hệ thống thông tin rất hân hạnh được hợp tác với công ty Rabiloo, Fabbi, HapoSoftKaopiz trong việc giao giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp xuất sắc” học kì 20181 này.

Thông tin về buổi bảo vệ, các đề tài, giáo viên hội đồng, giáo viên phản biện có thể xem ở đây.

  

 
 

 

Liên kết website