Menu

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Được đăng vào ngày 30 tháng 10 năm 2014

Bộ môn có nhu cầu tuyển dụng 2 cán bộ vào vị trí giảng viên. Yêu cầu tuyển dụng như sau:

                   + Có bằng tiến sỹ về chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Các ứng viên có quan tâm xin mời gửi email tới PGS. Nguyễn Thị Kim Anh (Trưởng Bộ môn, anhnk@soict.hust.edu.vn)..

Liên kết website