Menu

Thông báo thu thập đăng ký nguyện vọng ĐATN Kỹ sư, Cử nhân học kỳ 20161

Được đăng vào ngày 29 tháng 08 năm 2016

 Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp hệ Kỹ sư và Cử nhân học kỳ 20161 theo định hướng Hệ thống thông tin.

                      Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách điền vào tài liệu theo đường dẫn sau:<Đăng ký giáo viên hướng dẫn>

Hạn đăng ký nguyện vọng : 04/09/2016

Một số lưu ý:

+   Sinh viên nên tham khảo thông tin về giảng viên trên website bộ môn tại địa chỉ : http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

+   Sinh viên nên tham khảo định hướng đồ án tốt nghiệp ở file đính kèm <H3T-dinhhuongDATN_2016.pdf>

+   Sinh viên nên chủ động liên hệ với giảng viên để trao đổi về định hướng đề tài trước khi đăng ký

+ Thông tin về nguyện vọng của sinh viên có tính chất tham khảo trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc phân công

+  Sinh viên kiểm tra lại thông tin về đăng ký nguyện vọng tại địa chỉ sau: <Xem thông tin đăng ký GVHD> và phản hồi lại nếu có sai sót về địa chỉ :dangkyk56@gmail.com

 

Đơn vị phối hợp