Menu

Thông báo Seminar chuyên đề

Được đăng vào ngày 01 tháng 10 năm 2019

 1, Phát triển ứng dụng di động bằng React-native, Sáng thứ 6 ngày 04/10/2019, tiết 3-4, Phòng T-408 

 2. Triển khai Chatbox ứng dụng vào thực tế, Sáng thứ 5 ngày 10/10/2019, tiết 3-4, Phòng D8-403

 Chi tiết nội dung Seminar như sau:

 Seminar 1: Phát triển ứng dụng di động bằng React-native

  Mục đích:

             - Giới thiệu thêm một lựa chọn cho các bạn muốn lập trình ứng dụng

  Nội dung: 

            - React-Native là gì.

            - Tại sao lại là React-Native, ưu và nhược điểm của nó

            - React Native Showcase

            - Bắt đầu tiếp cận, học React-native từ đâu

            - Ví dụ demo.

            - Case study áp dụng vào dự án thực tế: vấn đề gặp phải, hướng giải quyết.

  Thực hiện:

            - Hình thức: Thuyết trình

            - Thời lượng: 1 buổi, 60 phút - 90 phút

            - Người thực hiện: Nguyễn Văn Hưng

           - Mobile Team Leader.

Seminar 2: Triển khai Chatbot ứng dụng vào thực tế

  Mục đích:

           - Nâng cao kỹ năng viết báo cáo công việc

  Nội dung:

           - Case study thực tế

           - Khó khăn khi triển khai sản phẩm vào thực tế

           - Kiến trúc tổng quan

           - Các công cụ hỗ trợ

   Thực hiện:

           - Hình thức: Thuyết trình

           - Thời lượng: 1 buổi, 60 phút - 90 phút

           - Người thực hiện: Đào Quang Duy - R&D Team Leader

 

Đơn vị phối hợp