Menu

Thông báo lịch nộp bản đăng ký luận văn thạc sỹ

Được đăng vào ngày 10 tháng 03 năm 2014

Thông báo đến các Học viên Cao học lịch nộp bản đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 26/4/2014 Bộ môn Hệ thống thông tin: 

      + Thời gian: 13h đến 16h chiều ngày thứ 6 ngày 14/3/2013

      + Địa điểm : P.604B1

Nộp bản đăng ký cho Cô Giang.

Đề nghị các bạn đến đúng lịch hẹn.

Đơn vị phối hợp