Menu

Thông báo lịch bảo vệ học phần IT4421 năm học 2015-2016

Được đăng vào ngày 16 tháng 12 năm 2015

                                                   LỊCH BẢO VỆ HỌC PHẦN IT4421

                             (ĐỒ ÁN CÁC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HTTT)

                                                                  Năm học 2015/2016

Lưu ý:

·         Thời gian bảo vệ cho mỗi nhóm là 30 phút, bao gồm 15 phút trình bày kết quả và 15 phút trả lời các câu hỏi.

·         Mỗi nhóm in bài trình bày (slides) ra 06 bản giấy (2 slides trên 1 trang A4).

Mã nhóm

Các thành viên của nhóm

Giáo viên hướng dẫn

Hội đồng bảo vệ

Địa điểm bảo vệ

1

Nguyễn Tuấn Kiên, Nguyễn Quang Bình, Đặng Văn Đại, Phan Công Huân, Bùi Ngọc Luân, Hoàng Phúc Anh, Hoàng Quốc Hồng Nhật

TS. Nguyễn Bình Minh

2

D6-102

2

Trương Ngọc Anh, Nguyễn Huy Bộ, Phùng Thế Hoàng, Phạm Đình Tuấn Anh, Dương Văn Lực, Bùi Huy Châu, Trần Đức Sang

ThS. Nguyễn Hồng Phương

1

D6-101

3

Trần Đức Nhuận, Hoàng Thanh Tùng, Lương Tiến Lâm, Lưu Tuấn Kha, Lê Xuân Duy, Phạm Duy Nguyễn, Nguyễn Việt Anh

TS. Nguyễn Thị Oanh

1

D6-101

4

Nguyễn Thái Bình, Đỗ Nguyệt Anh, Lê Anh Tuấn, Hoàng Thành Công, Nguyễn Quang Lý, Lê Duy Thắng, Tạ Văn Lợi

TS. Phạm Văn Hải

2

D6-102

5

Nguyễn Ngọc Cường, Đào Hữu Đôn, Phạm Khoa Đăng, Nguyễn Đăng Đạt, Trần Huy Chính, Trần Hữu Đạt, Nguyễn Văn Đồi

TS. Vũ Tuyết Trinh

2

D6-102

6

Trần Quang Đức, Bùi  Ngọc Duy, Lê Hồng Duy, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Đoàn Hiệp, Phạm Ngọc Hiếu, Trần Trung Hiếu

PGS. Trần Đình Khang

2

D6-102

7

Phan Văn Khải, Phan Thế Hoàng, Phạm Gia Khánh, Nguyễn Huy Hùng, Đoàn Hòa Khiêm, Phạm Đức Hùng, Phạm Ngọc Hoàn

TS. Nguyễn Hữu Đức

2

D6-102

8

Lã Thành Long , Nguyễn Minh Phương, Lê Văn Luật, Vương Lâm, Lê Quý Nhân, Đỗ Văn Nhất, Nguyễn Văn Thái

PGS. Lê Thanh Hương

1

D6-101

9

Lê Mạnh Tiến, Trần Văn Thắng, Đỗ Văn Thanh, Bùi Viết Thành, Nguyễn Toàn Thịnh, Nguyễn Đức Thọ, Lại Hiền Thương

TS. Nguyễn Nhật Quang

1

D6-101

10

Hoàng Quốc Việt, Phạm Đức Trung, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Thế Vĩ, Hoàng Quốc Việt, Phạm Anh Vũ

TS. Nguyễn Bá Ngọc

1

D6-101

11

Huỳnh Thành Trung, Nguyễn Thị Son, Nguyễn Như Quỳnh, Vũ Tuấn Hưng, Nguyễn Diên Bảo, Nguyễn Bá Đạt, Phan Tân

ThS. Ngô Văn Linh

1

CÁN BỘ GIÁO VIÊN
Đơn vị phối hợp