Menu

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Thanh Xuân tại Bộ môn HTTT

Được đăng vào ngày 02 tháng 08 năm 2019

Bộ môn Hệ thống thông tin trân trọng kính mời các thày cô quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Thanh Xuân.


Đề tài: Nghiên cứu tối ưu không lồi từ cách nhìn của phân tích dữ liệu
 
Thời gian: 14:00, Thứ 4 ngày 07/08/2019 
Địa điểm: C1-318 (phòng bảo vệ NCS của Trường)

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Tập thể hướng dẫn: 
   1. TS. Thân Quang Khoát 
   2. TS. Nguyễn Thị Oanh
 

Trong khuôn khổ luận án, NCS Bùi Tanh Xuân đã công bố tổng cộng 5 bài báo, bao gồm: 1 tạp chí Scopus, 1 tạp chí chuyên ngành của Bộ thông tin truyền thông, 3 bài hội thảo quốc tế.

Liên kết website