Menu

Thông báo buổi bảo về Chuyên đề Tiến sỹ cho NCS Cao Thị Thu Hương ngày 07 tháng 6 năm 2019

Được đăng vào ngày 30 tháng 05 năm 2019
 Liên quan đến việc tổ chức hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ cho NCS Cao Thị Thu Hương với 3 chuyên đề
              Chuyên đề TS1: Trích xuất sự kiện
              Chuyên đề TS2: Xây dựng bộ dữ liệu sự kiện Tiếng việt
              Chuyên đề TS3: Phân giải đồng tham chiếu sự kiện.
 
Bộ môn sẽ tổ chức buổi chấm chuyên đề (có thành lập hội đồng), cụ thể như sau:

- Thời gian: 9h sáng ngày thứ 6, 07 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: VP bộ môn HTTT, phòng 603 nhà B1
 
Danh sách hội đồng
- Chủ tịch: TS.Thân Quang Khoát, ĐHBKHN
- Thư kí: TS. Nguyễn Văn Vinh, ĐHCN, ĐHQGHN
- Ủy viên: PGS. TS. Lê Thanh Hương, ĐHBKHN
 
Kính mời các Thầy(Cô), các NCS, học viên ThS và các em SV quan tâm tới tham dự và góp ý cho NCS và tập thể hướng dẫn. 

 

Liên kết website