Menu

Thông báo buổi bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ cho NCS Lưu Minh Tuấn ngày 28 tháng 5 tại VP BM

Được đăng vào ngày 20 tháng 05 năm 2019
 Liên quan đến việc tổ chức hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ cho NCS Lưu Minh Tuấn với tên đề tài: Nghiên cứu, phát triển một số giải pháp tự động tóm tắt đa văn bản kiểu tóm lược, Bộ môn sẽ tổ chức buổi chấm chuyên đề (có thành lập hội đồng), cụ thể như sau:

- Thời gian: 9h sáng ngày thứ 3, 28 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm: VP bộ môn HTTT, phòng 603 nhà B1
 
Danh sách hội đồng
 
- Chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Kim Anh, ĐHBKHN
- Thư kí: TS. Nguyễn Văn Vinh, ĐHCN, ĐHQGHN
- Ủy viên: PGS. TS. Lê Thanh Hương, ĐHBKHN - giảng viên hướng dẫn.
 
Kính mời các Thầy(Cô), các NCS, học viên ThS và các em SV quan tâm tới tham dự và góp ý cho NCS và tập thể hướng dẫn. 
Đơn vị phối hợp