Menu

Thời trang BK-Fashion 2016

Được đăng vào ngày 29 tháng 03 năm 2016

Cuộc thi văn nghệ BK-Fashion của Trường Đại học Bách Khoa tổ chức vào ngày 07/03/2016

 

Đơn vị phối hợp