Menu

Thời gian, địa điểm và thứ tự bảo vệ ĐATN Việt Nhật_tiếng việt 20162

Được đăng vào ngày 09 tháng 06 năm 2017

Hội đồng

 

Thành viên hội đồng

 

 

Thời gian & Địa điểm bảo vệ

 

Thứ tự bảo vệ

 

 

HĐ1

1. PGS.TS. Trần Đình Khang (Chủ tịch)

2. TS.Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

3. PGS.TS.Lê Thanh Hương (Ủy viên)

4. TS. Nguyễn Nhật Quang (Ủy viên)

5. TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Ủy viên)

 

 

8h Sáng thứ 3 (13/6/2017)

Tại D9-402

 

 

               

 

HĐ1_VN_20162.pdf

 

 

HĐ2

1. PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Anh (Chủ tịch)

 

2. ThS.Nguyễn Hồng Phương(Thư ký)

 

3. TS.Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

 

  4. TS.Phạm Văn Hải (Ủy viên)

  5. TS.Vũ Tuyết Trinh (Ủy viên)

 

  

8h Sáng thứ 3 (13/6/2017)

Tại D9-403

 

 

               

  

HĐ2_VN_20162.pdf

Chú ý:

Mỗi hội đồng cử 01 bạn trưởng nhóm làm nhiệm vụ đầu mối phân công công việc chuẩn bị cho buổi bảo vệ 

   - Gửi thông tin liên hệ của bạn trưởng nhóm cho c. Giang (giangptp@soict.hust.edu.vn) để bộ môn liên lạc trong trường hợp gấp.

   - 15h thứ 2 12/6/2017: gặp c. Nguyệt tại văn phòng Viện CNTT&TT (B1-504) để nhận băng rôn treo trong ở phòng bảo vệ.

   -  Phòng bảo vệ đã có sẵn máy chiếu, các bạn sinh viên tự chuẩn bị máy tính phục vụ trình bày: các bài trình bày cần copy trước vào chung 1 máy để không phải thay đổi máy giữa chừng 

Để chuẩn bị cho bảo vệ: 

   - Thứ tự bảo vệ là thứ tự ABC. Trong trường hợp vì lý do đặc biệt cần thay đổi thứ tự các bạn cần thỏa thuận với nhau và thống nhất với trưởng nhóm để báo lại với hội đồng trước giờ bảo vệ.

   - Mỗi sinh viên có 15 phút để trình bày nội dung đồ án của mình, sau đó là phần hỏi đáp. Cho phần trình bày, sinh viên cần 

        + nêu rõ ngữ cảnh thực hiện đề tài và mục đích phạm vi đề tài.

        + tập trung trình bày kết quả của cá nhân trong thực hiện đề tài. 

Liên kết website