Menu

Seminar đánh giá luận án nghiên cứu sinh BM HTTT vào ngày 11/10/2017

Được đăng vào ngày 09 tháng 10 năm 2017

Tham gia xemina đánh giá luận án của nghiên cứu sinh

 

Kính gửiCác Thầy cô và các nhà Khoa học

 Trân trọng kính mời Các Thầy cô và các nhà Khoa học tham gia xemina đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành Hệ thống Thông tin.

 Mã số:62 48 01 04.

 Đề tài:

HỆ THỐNG GỢI Ý LAI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1.  PGS.TS.Lê Thanh Hương,

2.  PGS. TS. Trần Đình Khang.

Người trình bày:NCS. Pham Minh Chuẩn.

Thời gian tiến hành : 14h00’ - ngày 11/10/2017.

Địa điểm: Phòng 201–B1.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Liên kết website