Menu

Seminar dành cho học viên ThS bộ môn HTTT vào ngày 11 tháng 10

Được đăng vào ngày 30 tháng 09 năm 2019

Buổi seminar dành cho học viên Thạc Sỹ của bộ môn Hệ thống thông tin sẽ được tổ chức vào sáng thứ 6 ngày 11 tháng 10 năm 2019 từ 8h30. Địa điểm dự kiến B1-803. 

Danh sách các bài báo cáo như sau:

       1. Human Action Representation and Recognition based on skeloton Data 

         HV: Nguyễn Tiến Nam

        GVHD: PGS.TS.Lê Thị Lan 

       2.  Apply language model for handwriting recognition

         HV: Nguyễn Thái Bình

        GVHD: TS. Nguyễn Bình Minh

 3. Hiệu chỉnh mạng học sâu với thông tin lân cận địa phương

        HV: Vũ Hoàng Diệu 

        GVHD: TS.Thân Quang Khoát

 4. Tweet Summarization using Matrix Factoriation

        HV: Trần Việt Cường

        GVHD: PGS.TS.Lê Thanh Hương

 5. Dự đoán thuê bao có khả năng chuyển mạng giữ số MN

       HV: Lê Thanh Tùng

       GVHD: TS.Thân Quang Khoát

 

Kính mời các Thầy(Cô),các NCS, học viên ThS và các em SV quan tâm tới tham dự và góp ý cho học viên ThS và tập thể hướng dẫn.

 

 

Đơn vị phối hợp