Menu

Seminar báo cáo kết quả 6 tháng bộ môn HTTT vào ngày 24/8/2017

Được đăng vào ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 Bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức Xemina báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm cho NCS Bùi Thanh Xuân  của Bộ môn vào 15h30 thứ năm, ngày 24/8/2017 tại P.603 nhà B1.

Về đề tài: Nghiên cứu tối ưu không lồi từ cách nhìn của phân tích dữ liệu

GVHD: TS. Thân Quang Khoát & PGS. Nguyễn Kim Anh

Kính mời các thày cô tham dự và góp ý cho NCS.

 

Đơn vị phối hợp