Menu

Seminar báo cáo kết quả 6 tháng bộ môn HTTT vào ngày 04/06/2018

Được đăng vào ngày 29 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

                                      

Bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức Xemina báo cáo kết quả 6 tháng cuối năm và Bảo vệ Tiểu luận tổng quan cho các NCS của Bộ môn vào 13h thứ hai, ngày 4/6/2018 tại P.603 nhà B1.

    1.   Tìm câu hỏi tương đồng trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng sử dụng match-LSTM

       o   NCS: Hà Thị Thanh 

o   GVHD: PGS. Nguyễn Kim Anh và TS.Nguyễn Kiêm Hiếu

   2.   Nghiên cứu tối ưu không lồi từ cách nhìn của phân tích dữ liệu

o   GVHD: TS. Thân Quang Khoát và TS. Nguyễn Thị Oanh

   3.    Nghiên cứu, phát triển một số giải pháp tự động tóm tắt đa văn bản kiểu tóm lược 

       o   NCS: Lưu Minh Tuấn 

o   GVHD: PGS. Lê Thanh Hương

   4.    Xây dựng cơ sở tri thức về sự kiện dựa trên phương pháp giám sát từ xa (Event-focused Knowledge Base Population using Distant Supervision)

o   NCS: Cao Thị Thu Hương 

                o   GVHD: PGS. Lê Thanh Hương và TS.Nguyễn Kiêm Hiếu

 
 
Liên kết website