Menu

Phân công GVHD môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT học kỳ 20151

Được đăng vào ngày 25 tháng 08 năm 2015

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Các công nghệ xây dựng HTTT ở file <PhanCongHuongDan_IT4421.pdf> .

Lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục cập nhật ở link sau: <Lịch hẹn gặp> . Đề nghị sinh viên theo dõi để làm việc đúng lịch.

Chú ý:

   *  Để tạo thư mục upload tài liệu cho từng nhóm, đề nghị các bạn sinh viên cập nhật địa chỉ email vào link sau:    

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HcDKPxd-iINXSAoJ_XcdbjWKGRqr8dthdBrMIOX4kOg/edit?usp=sharing 

         Hạn cập nhật thông tin email trước 17h ngày 30/08/2014.

   *  Deadline tải (upload) đề xuất đề tài lên hệ thống quản lý là 06/09/2015 (xem chi tiết tại địa chỉ:   http://is.hust.edu.vn/~IT4421/).

Đơn vị phối hợp