Menu

NCS Bùi Thị Thanh Xuân bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp cơ sở

Được đăng vào ngày 08 tháng 08 năm 2019

 

Ngày 7/08/2019, nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Thị Thanh Xuân đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp cơ sở với đề tài: Nghiên cứu tối ưu không lồi từ cách nhìn của phân tích dữ liệu.

 A group of people in a room

Description automatically generated

NCS Bùi Thị Thanh Xuân đăng ký chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của tập thể hướng dẫn: TS. Thân Quang Khoát, TS. Nguyễn Thị Oanh. Trong khuôn khổ luận án, NCS đề xuất các thuật toán tối ưu ngẫu nhiên hiệu quả giải toán tối ưu không lồi theo các tiêu chí như: - Thuật toán tối ưu ngẫu nhiên đảm bảo chất lượng về mặt lý thuyết và thực nghiệm, - Thuật toán có tốc độ hội tụ nhanh, đáp ứng thời gian thực, - Thuật toán linh hoạt và tổng quát có thể áp dụng rộng rãi trong nhiều mô hình trong học máy với dữ liệu lớn, cao chiều/dữ liệu đến liên tục; - Thuật toán đó không phụ thuộc quá nhiều vào các khởi ban đầu và có thể thoát khỏi cực trị địa phương. Kết quả đạt được:  

1. Đề xuất nhóm thuật toán tối ưu ngẫu nhiên OPE1, OPE2, OPE3 và OPE4 theo cách tiếp cận ngẫu nhiên hóa trên hàm mục tiêu và nghiệm dựa vào các phân phối xác suất đều cùng với chiến lược kết hợp hai biên ngẫu nhiên;   

2. Đề xuất thuật toán tối ưu ngẫu nhiên GOPE sử dụng phân phối rời rạc Bernouli và xấp xỉ ngẫu nhiên 

3. Đề xuất thuật toán tối ưu ngẫu nhiên GOPE3 kết hợp các ưu điểm của thuật toán OPE3 và GOPE, có bản chất là một thuật toán tối ưu ngẫu nhiên giải bài toán tối ưu không lồi;  

   4. Đề xuất thuật toán tối ưu ngẫu nhiên RSAG* cải tiến từ thuật toán RSAG. RSAG* được đề xuất đảm bảo tốc độ hội tụ nhanh hơn RSAG và một số thuật toán ngẫu nhiên khác;

Kết quả của các nghiên cứu đã được công bố tổng cộng 5 bài báo, bao gồm: 1 tạp chí Scopus, 1 tạp chí chuyên ngành của Bộ thông tin truyền thông, 3 bài hội thảo quốc tế. 

Sau khi trình bày về kết quả nghiên cứu của mình, NCS đã hoàn thành tốt phần trả lời các chất vấn chuyên môn sâu cũng như tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng. Hội đồng đã họp và thống nhất đồng ý cho nghiên cứu sinh tiến hành các thủ tục bảo vệ luận án cấp trường. Hội đồng kết thúc vào lúc 18h ngày 7/08/2019.

 

 

 

Đơn vị phối hợp