Menu

Lịch nộp bản đăng ký luận văn cao học đợt 31/10/2015

Được đăng vào ngày 10 tháng 09 năm 2015

Thông báo đến các Học viên Cao học lịch nộp bản đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 31/10/2015 Bộ môn Hệ thống thông tin: 

      + Thời gian: 12h đến 16h chiều ngày thứ 6 ngày 11/9/2015

      + Địa điểm : P.604.B1

Nộp bản đăng ký cho Cô Giang.

Đề nghị các bạn đến đúng lịch hẹn.

Đơn vị phối hợp