Menu

Lịch bảo vệ môn học IT4434

Được đăng vào ngày 23 tháng 05 năm 2019

 Danh sách hội đồng bảo vệ IT4434

Hội đồng :

        + TS.Nguyễn Bình Minh

        + TS.Đào Thành Chung

        + ThS.Ngô Văn Linh

Thời gian & Địa điểm: 9h sáng Thứ Năm ngày 20/6/2019 tại P.604B1

Liên kết website