Menu

Lịch bảo vệ hội đồng kỹ sư Hệ thống thông tin học kỳ 20162

Được đăng vào ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

Hội đồng

 

Thành viên hội đồng

 

 

Thời gian và Địa điểm bảo vệ

 

Thứ tự bảo vệ

 

 

 

HĐ6

 

1. PGS.TS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

2. TS.Thân Quang Khoát (Thư ký)

3. TS.Phạm Văn Hải (Ủy viên)

4. TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

5. TS. Nguyễn Bá Ngọc (Ủy viên)

8h Sáng thứ 3 (6/6/2017)

 

Tại D9-502

 

 

              

 

               HĐ6_KS_20162.pdf

 

 

 

HĐ7

 

1. TS.Nguyễn Thị Kim Anh (Chủ tịch)

2. TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

 

3. TS.Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)

4. TS. Nguyễn Nhật Quang (Ủy viên)

5. TS. Trần Việt Trung(Ủy viên)

8h Sáng thứ 3 (6/6/2017)

 

Tại D9-503

 

 

             

 

               HĐ7_KS_20162.pdf

 

 

 

HĐ8

 

1. PGS.TS. Trần Đình Khang(Chủ tịch)

2. ThS.Ngô Văn Linh (Thư ký)

3. TS.Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)

4. ThS. Nguyễn Hồng Phương (Ủy viên)

5. TS. Vũ Tuyết Trinh (Ủy viên)

8h Sáng thứ 3 (6/6/2017)

 

Tại D9-504

 

 

            

 

              HĐ8_KS_20162.pdf

 

Chú ý:

Mỗi hội đồng cử 01 bạn trưởng nhóm làm nhiệm vụ đầu mối phân công công việc chuẩn bị cho buổi bảo vệ 

   - Gửi thông tin liên hệ của bạn trưởng nhóm cho c. Giang (giangptp@soict.hust.edu.vn) để bộ môn liên lạc trong trường hợp gấp.

   - 15h thứ 2 5/6/2017: gặp c. Nguyệt tại văn phòng Viện CNTT&TT (B1-504) để nhận băng rôn treo trong ở phòng bảo vệ.

   -  Phòng bảo vệ đã có sẵn máy chiếu, các bạn sinh viên tự chuẩn bị máy tính phục vụ trình bày: các bài trình bày cần copy trước vào chung 1 máy để không phải thay đổi máy giữa chừng 

Để chuẩn bị cho bảo vệ: 

   - Thứ tự bảo vệ là thứ tự ABC. Trong trường hợp vì lý do đặc biệt cần thay đổi thứ tự các bạn cần thỏa thuận với nhau và thống nhất với trưởng nhóm để báo lại với hội đồng trước giờ bảo vệ.

   - Mỗi sinh viên có 15 phút để trình bày nội dung đồ án của mình, sau đó là phần hỏi đáp. Cho phần trình bày, sinh viên cần 

        + nêu rõ ngữ cảnh thực hiện đề tài và mục đích phạm vi đề tài.

        + tập trung trình bày kết quả của cá nhân trong thực hiện đề tài. 

Liên kết website