Menu

Kế hoạch thu quyển ĐATN học kỳ 20172

Được đăng vào ngày 22 tháng 05 năm 2018
Thời gian: 14:00-16:30, CHIỀU thứ 2, 28/5/2018
Địa điểm: B1-604
Đối tượng Sinh viên: Hệ chính quy (Kỹ sư, Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật), Việt Nhật bảo vệ bằng Tiếng việt  ( Các hệ khác theo dõi Website Viện CNTT)
Người thu: Cô Phạm Thị Phương Giang
Nội dung phải nộp
    + 2 quyển đồ án có xác nhận của giáo viên (sinh viên tự nộp quyển cho GVHD)
    + 1CD gồm (bản mềm báo cáo đồ án, Mã nguồn chương trình đặt vào 1 thư mục, và hướng dẫn cài đặt). Tất cả các nội dung nén vào 1 file có tên "Mã số sinh viên_Họ tên sinh viên.zip"
 
Nộp đồ án tốt nghiệp online:
     + Link:  http://daotao.soict.hust.edu.vn/index.html#
                                 Username: <Mã số sinh viên>
                                 Pass: <Mặc định Mã số SV>
                             (Xác nhận bằng ngày sinh của sinh viên)
 
     + Thời gian nộp : 27/05/2018 đến 5/06/2018
     + Tài liệu upload : Toàn luận văn (Không bắt buộc upload code)        
 
 Chú ý: 
     + Quy định về ĐATN theo dõi link sau: <Quy_dinh_ĐATN_Soict>
     + Nếu có vấn đề gì về nộp đồ án các em gửi mail đến email sau: giangptp@soict.hust.edu.vn

  

Liên kết website