Menu

KDE lab cần tuyển 02 sinh viên tham gia thực tập

Được đăng vào ngày 06 tháng 04 năm 2016

 Nhóm nghiên cứu về ứng dụng deep learning trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, KDE lab cần tuyển 02 sinh viên tham gia thực tập. Mời các bạn sinh viên quan tâm liên hệ với thầy Trung qua

email trungtv@soict.hust.edu.vn hoặc thầy Hiếu qua email hieunk@soict.hust.edu.vn.

    *  Đối tượng: Sinh viên ngành CNTT năm thứ 3 trở lên
    *  Số lượng: 02
    *  Thời gian làm việc: 6 tháng, được mới tiếp tục tham gia các dự án khác nếu làm việc tốt
    *  Yêu cầu chung: Có khả năng lập trình, có tư duy thuật toán tốt, có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành CNTT, có thái độ, tác phong chuyên nghiệp
    *  Ưu tiên: Sinh viên có mong muốn thực hiện nghiên cứu & ứng dụng lĩnh vực deep learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), học máy (ML).
    *  Lợi ích: Được training về Deep learning, NLP/ML; có kinh nghiệm tham gia vào dự án nghiên cứu R&D

Đơn vị phối hợp