Menu

HAI NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINIF THUỘC VINGROUP

Được đăng vào ngày 30 tháng 07 năm 2019

Trong tuần tháng 7 vừa qua, quỹ đổi mới sáng tạo của Vin Group (Vin Innovation Foundation – VINIF) thông báo tài trợ 02 dự án do các cán bộ của Bộ môn chủ trì. Hai đề xuất nghiên cứu này liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, và blockchain. Cụ thể hai dự án như sau:

1.      Dự án thứ nhất: "Tri thức con người trong các mô hình học máy cho dữ liệu lớn hoặc luồng vô hạn" do TS. Thân Quang Khoát làm chủ trì, cùng với ThS. Ngô Văn Linh, các NCS, học viên cao học, và một số nhà khoa học uy tín ở các đơn vị liên kết.

2.      Dự án thứ hai: "V-Chain- một nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain" do TS. Nguyễn Bình Minh làm chủ trì, cùng với các cộng sự TS. Đỗ Bá Lâm, TS. Đào Thành Chung, TS. Vũ Tuyết Trinh,  TS. Nguyễn Hữu Đức, và các cán bộ khác trong và ngoài Viện.

Về nội dung, cả hai dự án đều đặt nền móng cho các nghiên cứu cơ bản về các lĩnh vực nóng nhất trong CNTT: Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo, và Blockchain. Đây là 3 lĩnh vực nền tảng, hứa hẹn định hình Thế giới trong tương lại.

Bên cạnh đó, giữa tháng 8, Viện CNTT&TT sẽ tổ chức AI4VN sự kiện lớn nhất Việt Nam về AI, các cán bộ của bộ môn HTTT sẽ tham gia trình bày dưới dạng bài giảng chuyên môn: PGS. Lê Thanh Hương, TS. Nguyễn Hữu Đức, TS. Thân Quang Khoát, và TS. Nguyễn Bình Minh.

Với việc tài trợ của quỹ VINIF và tham gia AI4VN, Bộ môn và các cán bộ đang khẳng định vị thế chuyên môn của đơn vị nói chung và cá nhân các thầy cô nói riêng.

Thông tin xem thêm tại:

BKC group: https://bkc-group.github.io/

Data Science Lab: http://ds.soict.hust.edu.vn/?page_id=18

 

Liên kết website