Menu

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các môn Đồ án học kỳ 20172

Được đăng vào ngày 29 tháng 01 năm 2018

 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 20172

a) Hệ chính quy

     + Đồ án 1 <Doan1_20172.pdf>

     + Đồ án 3 <Doan3_20172.pdf>

     + Project 1 <Project1_20172.pdf>

     + Project 2 <Project2_20172.pdf

     + Đồ án tốt nghiệp cử nhân <DATN_CN_20172.pdf>

     + Đồ án tốt nghiệp kỹ sư <DATN_KS_20172.pdf>

 b) Hệ kỹ sư tài năng

     + Project 1, Project 2 <KSTN_Project1_2_20172.pdf>

     + Đồ án tốt nghiệp KSTN <KSTN_DATN_20172.pdf>

 c) Kỹ sư chất lượng cao

     + Thực tập chuyên ngành <KSCLC_TTCN.pdf>

     + Đồ án tốt nghiệp KSCLC <KSCLC_DATN.pdf>

 d) Việt Nhật

     + GR1_Việt Nhật <GR1_VN.pdf>

f) Chương trình tiên tiến: <GR1_GR3_CTTT.pdf>

     

Chú ý: Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên các môn đồ án theo dõi ở link sau <Lịch hen>

Đơn vị phối hợp