Menu

Danh sách hội đồng và phân công phản biện ĐATN Việt Nhật_ bảo vệ bằng Tiếng việt 20162

Được đăng vào ngày 05 tháng 06 năm 2017

  Danh sách phân công phản biện, hội đồng Hệ Việt nhật _ bảo vệ bằng tiếng việt học kỳ 20162 như sau:

Hội đồng

 

Thành viên hội đồng

 

 

Danh sách phân công

 phản biện

 

 

 

HĐ1

1. PGS.TS. Trần Đình Khang(Chủ tịch)

2. TS.Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

3. PGS.TS. Lê Thanh Hương (Ủy viên)

4. TS. Nguyễn Nhật Quang (Ủy viên)

5. TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Ủy viên)

 

             

 

               HĐ1_VN_20162.pdf

 

 

 

HĐ2

 

1. PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Anh(Chủ tịch)

2. ThS.Nguyễn Hồng Phương (Thư ký)

3.TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

4. TS. Phạm Văn Hải (Ủy viên)

5. TS. Vũ Tuyết Trinh (Ủy viên)

 

 

            

 

              HĐ2_KS_20162.pdf

Chú ý:

    1. Thời gian và địa điểm bảo vệ liên tục được cập nhật trên website Bộ môn. Các em sinh viên chú ý theo dõi.

    2. Sinh viên theo dõi lịch hẹn gặp phản biện <ở đây>, Chủ động liên hệ nếu chưa có lịch hẹn với giáo viên phản biện.

    3. Danh sách cán bộ Bộ môn hệ thống thông tin: <DS_Cán bộ_H3T>

 

 

     

Liên kết website