Thông tin phân công giáo viên hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 202002

Tác giả: Super Admin

Hiện nay đã có phân công hướng dẫn các môn đồ án thuộc bộ môn HTTT học kỳ 20202, các em theo dõi tại: https://qldt.hust.edu.vn/

Chú ý: Các em chủ động liên hệ với Giáo viên hướng dẫn qua Email để sắp xếp lịch làm việc . Email theo dõi ở link: http://is.hust.edu.vn/gioi-thieu/nhan-su/can-bo-co-huu.html