Thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá Đồ án Tốt nghiệp kì 20202

Tác giả: Super Admin

Do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục phức tạp, Bộ môn Hệ thống Thông tin thông báo sẽ tổ chức các hội đồng đánh giá Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống Microsoft Teams (chỉ riêng các hội đồng Bộ môn HTTT tổ chức).

Các sinh viên thuộc các hội đồng sử dụng Team code để tham gia vào nhóm (class trên Teams) của Hội đồng mình. Vào ngày bảo vệ, các khách mời, sinh viên có thể tham gia buổi bảo vệ bằng cách ấn (click) trực tiếp vào đường dẫn cuộc họp. Thông tin về Teams code, đường dẫn cuộc họp, thời gian bắt đầu cuộc họp đã được cập nhật tại thông báo về danh sách hội đồng trước đây theo đường dẫn này: Link

Các sinh viên đặc biệt chú ý các công việc sau để chuẩn bị cho buổi bảo vệ đồ án được thành công:

  • Đường truyền Internet tốc độ cao. Khuyến khích thử tạo cuộc họp giữa các sinh viên hoặc giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện để trao đổi, trình chiếu (chia sẻ màn hình), bật camera nhằm thử tốc độ đường truyền. Tránh trường hợp mất mạng, sử dụng mạng tốc độ thấp ảnh hưởng tới chất lượng trình bày trong quá trình bảo vệ.
  • Kiểm tra Camera, Micro, tập dùng chức năng chia sẻ màn hình trong quá trình trình chiếu, và bảo vệ. 
  • Trong quá trình bảo vệ, ăn mặc lịch sự, bật camera và chỉ tắt camera trong trường hợp hội đồng yêu cầu (do đường truyền mạng kém).
  • Bố trí vị trí bảo vệ yên tĩnh, giảm thiểu các tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng tới bài trình bày và trao đổi trong quá trình bảo vệ.
  • Không bật micro và camera khi không phải là sinh viên đang bảo vệ hoặc không được chủ tịch hội đồng mời đặt câu hỏi để tránh ảnh hưởng tới việc bảo vệ của sinh viên khác.
  • Upload slide trình bày của mình lên Teams trước buổi bảo vệ để các thầy cô có thể đọc (thay cho việc in bản cứng khi bảo vệ trực tiếp) trong quá trình bảo vệ.

Nếu không thể giải quyết được các vấn đề kỹ thuật kể trên, sinh viên cần báo lại cho hội đồng (thầy/cô chủ tịch, thư kí) trước ngày 4/7 qua email và trên Teams.

Đề nghị sinh viên, các khách mời quan tâm liên tục cập nhật và theo dõi các thông báo cho tới khi buổi bảo vệ hoàn thành.

Bộ môn HTTT