Thông báo kế hoạch thu quyển ĐATN học kỳ 20202

Tác giả: Super Admin
  • Kỳ 20202, việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp được thực hiện theo hình thức online. Tất cả các sinh viên nộp bản pdf của đồ án tốt nghiệp trên hệ thống qldt.hust.edu.vn trong thời gian từ 14/06/2021 đến 18/06/2021.
  • Sinh viên phải nộp 1 quyển ĐATN (bìa màu vàng) có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn cho Bộ môn để lưu trữ khi nhà trường trở lại chế độ học tập bình thường. Đối tượng nộp: Sinh viên thuộc 4 chương trình đào tạo CNCN, CNKT, KS (trừ chuyên ngành An toàn thông tin), Việt Nhật mà Giáo viên của Bộ môn hướng dẫn.

         - Dự kiến thời gian phản biện: từ 21/06/2021 - 02/07/2020 (tuần 42,43)

         - Dự kiến thời gian bảo vệ: trong tuần 44, từ 05/07/2021 - 09/07/2021

         - Lưu ý:

          • Để đảm bảo chất lượng đồ án, khi nộp quyển lên trang https://qldt.hust.edu.vn, hệ thống Quản lý đào tạo sẽ kiểm tra mức độ trùng lặp tài liệu. Chức năng nộp ĐATN chỉ được mở vào một khoảng thời gian nhất định do Viện thông báo. Tuy nhiên, trước khi nộp quyển, các bạn có thể kiểm tra trước mức độ trùng lặp tài liệu bằng chức năng Kiểm tra đạo văn (tìm trên thanh menu). Chú ý: tính năng kiểm tra trùng lặp chỉ nhận đầu vào là các tài liệu tiếng Việt, file pdf. Nếu các bạn nạp tài liệu tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác, hệ thống sẽ không kiểm tra.

          • Sinh viên lấy mẫu báo cáo Đồ án tốt nghiệp tại đây.

          • Sinh viên chú ý điền đầy đủ chính xác thông tin tên đề tài trước khi upload file đồ án tốt nghiệp.