Seminar khoa học của NCS Lưu Minh Tuấn

Tác giả: Super Admin
Bộ môn sẽ tổ chức seminar khoa học cho NCS Lưu Minh Tuấn với các thông tin như sau:

- Bài trình bày (tên luận án): Nghiên cứu, phát triển một số giải pháp tự động tóm tắt đa văn bản kiểu tóm lược.
- Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
- Tập thể hướng dẫn:  PGS.TS. Lê Thanh Hương (ĐHBKHN)
- Thời gian: thứ 3 ngày 11/5/2021, 09h00-11h00
- Địa điểm: trực tuyến qua phần mềm Google Mee
t: https://meet.google.com/zuk-mgmq-fbz

Kính mời các thầy cô, các NCS và các bạn học viên cao học tham dự.