Seminar báo cáo 6 tháng NCS (HTTT và KHMT)

Tác giả: Super Admin

Bộ môn HTTT kết hợp cùng bộ môn KHMT tổ chức seminar báo cáo tiến độ công việc cho NCS của 2 đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Thời gian: từ 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020 (2 buổi)

Địa điểm: phòng 803 nhà B1.

Kính mời thầy cô, các nhà nghiên cứu, NCS, học viên cao học và các em sinh viên quan tâm tới dự, góp ý cho NCS và tập thể hướng dẫn.

Danh sách báo cáo Seminar báo cáo 6 tháng NCS (HTTT, KHMT)          
                   
STT Họ và tên NCS Bộ môn Khóa Thời gian Đề tài Giảng viên hướng dẫn 1 Đơn vị Giảng viên hướng dẫn 2 Đơn vị
1 Võ Đức Quang HTTT 2019/A 08:00-08:45 Các phương pháp xử lý thông tin mờ dựa trên đại số gia tử và ứng dụng khuyến nghị cộng tác đồng tác giả PGS. TS. Trần Đình Khang ĐHBKHN    
2 Nguyễn Thị Tâm KHMT 2018 08:45-09:30 Giải thuật xấp xỉ giải bài toán tối ưu thời gian sống của mạng cảm biến không dây. PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình ĐHBKHN PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh ĐHKHTN-ĐHQGHN
3 Ngô Văn Linh HTTT 2019/B 09:30-10h15 Một số phương pháp học máy hiệu quả trong môi trường luồng dữ liệu liên tục PGS. TS. Thân Quang Khoát ĐHBKHN    
4 Nguyễn Văn Sơn KHMT 2017 10:15-11h00 Nghiên cứu và phát triển các thuật toán giải quyết các bài toán tối ưu trong giao thông vận tải người và hàng hoá TS. Phạm Quang Dũng ĐHBKHN PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoài  
5 Cao Thu Hương HTTT 2017/1 11:00-11:45 Xây dựng Cơ sở tri thức về sự kiện dựa trên phương pháp học giám sát từ xa để trích rút sự kiện PGS. TS. Lê Thanh Hương ĐHBKHN TS. Nguyễn Kiêm Hiếu ĐHBKHN
6 Eloanyi Samson Amechi HTTT 2018/2 13:30-14:15 Kỹ thuật học sâu cho các hệ trợ giúp quyết định PGS. TS. Phạm Văn Hải ĐHBKHN    
7 Lưu Minh Tuấn HTTT 2017/1 14:15-15:00 Nghiên cứu, phát triển một số giải pháp tự động tóm tắt đa văn bản kiểu tóm lược PGS. TS. Lê Thanh Hương ĐHBKHN    
8 Cù Kim Long HTTT 2018/2 15:00-15:45 Nghiên cứu một số kỹ thuật  thông minh cho các bài toán phân tích dữ liệu trong chính phủ điện tử PGS. TS. Phạm Văn Hải ĐHBKHN PGS. TS. Hà Quốc Trung BKH&CN
9 Trần Thị Hương KHMT 2019 15:45-16:30 Nghiên cứu và phát triển các thuật toán tối ưu giải một số bài toán trong mạng cảm biến có thể sạc không dây PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình ĐHBKHN PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh ĐHKHTN-ĐHQGHN
  Chủ trì                
  TS. Nguyễn Bình Minh Sáng              
  TS. Phạm Đăng Hải Chiều