Seminar báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 cho các NCS

Tác giả: Super Admin

Do tình hình dịch bệnh, Bộ môn HTTT tổ chức seminar báo cáo tiến độ công việc cho NCS của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021 trực tuyến. Thông tin cụ thể buổi báo cáo như sau:

Thời gian: từ 13h30 thứ 2 ngày 14 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Google Meet. Link tham gia: https://meet.google.com/ixv-mkwm-jts

Danh sách báo cáo như sau:

  1. Võ Đức Quang: Các phương pháp xử lý thông tin mờ dựa trên đại số gia tử và ứng dụng khuyến nghị cộng tác đồng tác giả. NCS khóa 2019/A. GVHD: PGS. TS. Trần Đình Khang  
  2. Eloanyi Samson Amechi: Kỹ thuật học sâu cho các hệ trợ giúp quyết định. NCS khóa 2018/2. GVHD: PGS. TS. Phạm Văn Hải. Báo cáo 6 tháng đầu năm và bảo vệ 3 chuyên đề NCS (Tiểu ban đánh giá: PGS. TS. Nguyễn Bình Minh, PGS. TS. Lê Hoàng Sơn, PGS. TS. Phạm Văn Hải).
  3. Cù Kim Long: Nghiên cứu một số kỹ thuật  thông minh cho các bài toán phân tích dữ liệu trong chính phủ điện tử. NCS khóa 2018/2. GVHD: PGS. TS. Phạm Văn Hải, PGS. TS. Hà Quốc Trung
  4. Ngô Văn Linh: Một số phương pháp học máy hiệu quả trong môi trường luồng dữ liệu liên tục. NCS khóa 2019/B. PGS.TS. Thân Quang Khoát

Kính mời thầy cô, các nhà nghiên cứu, NCS, học viên cao học và các em sinh viên quan tâm tới dự, góp ý cho các NCS và tập thể hướng dẫn.