Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Xuân bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ ngành Hệ thống Thông tin

Tác giả: Super Admin

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại phòng bảo vệ luận án tiến sỹ, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Xuân đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ ngành Hệ thống Thông tin với đề tài: 

"Một số phương pháp ngẫu nhiên cho bài toán cực đại hóa xác suất hậu nghiệm không lồi trong học máy".

Tập thể hướng dẫn:

  1.  PGS. TS. Thân Quang Khoát
  2. TS. Nguyễn Thị Oanh

Hội đồng đánh giá luận án đã đặt ra nhiều câu hỏi, góp ý chỉnh sửa hoàn thiện hơn, và gợi mở thêm các hướng phát triển cho đề tài của nghiên cứu sinh sau này. Thay mặt hội đồng, PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng đánh giá cao công sức, kết quả đạt được của nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn trong thời gian làm việc tại Bộ môn. Đồng thời chúc mừng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ của mình.

Bộ môn Hệ thống Thông tin xin chúc mừng Tiến sỹ Bùi Thị Thanh Xuân.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: