Cập nhật Danh sách thứ tự bảo vệ, thời gian& địa điểm bảo vệ ĐATN học kỳ 20201

Tác giả: Super Admin

a) Danh sách hội đồng và thông tin thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN 20201 như sau:

Chú ý: Các bạn cần nộp quyển lên hệ thống Quản lý đào tạo https://qldt.hust.edu.vn (vào Đồ án – Danh sách đồ án – Đồ án tốt nghiệp) trước ngày 15/1 để đủ điều kiện bảo vệ.

* Các bạn in slide (4 sildes/trang) gửi 3 thầy cô trong Hội đồng để dễ theo dõi

* Mỗi Hội đồng phân công 1 bạn liên lạc với Cô Giang (0988181512 - giangptp@soict.hust.edu.vn) để lấy quyển cho Hội đồng

Hội đồng Thành viên Danh sách phản biện Thời gian & địa điểm
HĐ1

TS. Vũ Tuyết Trinh (Chủ tịch)

ThS.Ngô Văn Linh (Thư ký)

TS. Trần Việt Trung (Uỷ viên)

DSBaoVe_HD1

 

Từ 7h Sáng Ngày 28/01/2021 tại D8-101
HĐ2

PGS.TS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

TS. Đào Thành Chung (Thư ký)

TS. Nguyễn Bá Ngọc (Uỷ viên)

DSBaoVe_HD2

Từ 7h Sáng Ngày 28/01/2021 tại D8-102

HĐ3

PGS.TS. Nguyễn Bình Minh (Chủ tịch)

TS. Nguyễn Nhật Quang (Thư ký)

TS. Nguyễn Hữu Đức (Uỷ viên)

DSBaoVe_HD3 Từ 7h Sáng Ngày 28/01/2021 tại D8-104
HĐ4

TS. Nguyễn Thị Oanh (Chủ tịch)

TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

ThS.Nguyễn Hồng Phương (Uỷ viên)

DSBaoVe_HD4 Từ 7h Sáng Ngày 28/01/2021 tại D8-106
HĐ5

PGS.TS. Thân Quang Khoát (Chủ tịch)

TS. Đỗ Bá Lâm (Thư ký)

PGS.TS. Phạm Văn Hải (Uỷ viên)

DSBaoVe_HD5 Từ 7h Sáng Ngày 28/01/2021 tại D8-107