Bộ môn tổ chức seminar khoa học cho NCS Hà Thị Thanh

Tác giả: Super Admin

Bộ môn sẽ tổ chức seminar khoa học cho NCS Hà Thị Thanh với các thông tin như sau:

 
- Bài trình bày (tên luận án): Nghiên cứu ứng dụng mô hình chủ đề và tìm kiếm thông tin
- Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
- Tập thể hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Kim Anh, TS. Nguyễn Kiêm Hiếu
- Thời gian: thứ 5 ngày 11/3/2021, 14h-16h30
- Địa điểm: VP Bộ môn, phòng 603 nhà B1, Trường ĐHBKHN
 
Kính mời thầy cô, các nhà nghiên cứu, NCS, học viên cao học và các em sinh viên quan tâm tới dự, góp ý cho các NCS và tập thể hướng dẫn.