Bộ môn HTTT tổ chức seminar cho NCS và học viên Thạc sỹ vào ngày 05/10/2020

Tác giả: Super Admin

Buổi seminar dành cho  NCS và học viên Thạc sỹ,  bộ môn sẽ tổ chức báo cáo bắt đầu từ 8h00 sáng thứ 2 ngày 05/10/2020 tại 2 địa điểm: P.603 B1, và P.803 B1.

Chương trình chi tiết như sau: <Seminar_H3T_20201>

Kính mời các Thầy(Cô), các NCS, học viên ThS và các em SV quan tâm tới tham dự và góp ý cho NCS và tập thể hướng dẫn.