Báo cáo tiểu luận tổng quan NCS Võ Đức Quang

Tác giả: Super Admin

Bộ môn Hệ thống Thông tin tổ chức buổi Báo cáo Tiểu luận tổng quan NCS Võ Đức Quang, cụ thể như sau:

Tên đề tài: Các phương pháp xử lý thông tin mờ dựa trên đại số gia tử và ứng dụng khuyến nghị cộng tác đồng tác giả 

GVHD: PGS. TS. Trần Đình Khang 

Thời gian: 9h00 sáng thứ 2 ngày 25 tháng 5.

Địa điểm: VP Bộ môn 603-B1

Kính mời các thầy cô, NCS, ThS, SV và các nhà nghiên cứu quan tâm tới dự và đóng góp ý kiến cho NCS.

Trân trọng.