Báo cáo tiểu luận tổng quan NCS Ngô Văn Linh

Tác giả: Super Admin

Bộ môn Hệ thống Thông tin tổ chức buổi Báo cáo Tiểu luận tổng quan NCS Ngô Văn Linh, cụ thể như sau:

Tên đề tài: Một số phương pháp học máy hiệu quả trong môi trường luồng dữ liệu liên tục

GVHD: PGS. TS. Thân Quang Khoát

Thời gian: 10h15 sáng thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm: VP Bộ môn 603-B1

Kính mời các thầy cô, NCS, ThS, SV và các nhà nghiên cứu quan tâm tới dự và đóng góp ý kiến cho NCS và tập thể hướng dẫn.

Trân trọng.