Menu

Cập nhật thông tin email sinh viên Đồ án các Công nghệ xây dựng IT4421_IT4424_20171

Được đăng vào ngày 08 tháng 09 năm 2017

  Để tạo thư mục upload tài liệu cho từng nhóm, đề nghị các bạn sinh viên cập nhật địa chỉ email vào link sau:    

                <Cập nhật thông tin Email sinh viên _ môn IT4421_20171>

                 <Cập nhật thông tin Email sinh viên _ môn IT4424_20171>

              

  Hạn cập nhật thông tin email trước 19h ngày 13/09/2017.

  

Chú ý:

   1. Buổi thông tin hướng dẫn tổ chức thực hiện đồ án sẽ được bộ môn tổ chức vào: 9:00 sáng thứ 7 (16/9/2017), tại D5 -205

   2. Dealine tải (upload) đề xuất đề tài lên hệ thống quản lý là 16/09/2017 (Xem chi tiết tại link sau <Đồ án các Công nghệ xây dưng HTTT>).

 

 

Đơn vị phối hợp