Menu

Cập nhật thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 20181 vào ngày 16/01/2018

Được đăng vào ngày 25 tháng 12 năm 2018

 Theo thông báo trước đây <Lịch thu đồ án tốt nghiệp>  thời gian dự kiến bảo về là 17/01/2018

 Bộ môn cập nhật thời gian bảo vệ ĐATN các hệ trừ SIE học kỳ 20181 vào NGÀY 16/01/2018.

 

Liên kết website