Menu

Cập nhật mới thứ tự bảo vệ ĐATN hệ kỹ sư K54

Được đăng vào ngày 10 tháng 06 năm 2014

ĐỊA ĐIỂM CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TỐT NGHIỆP - K54

                                                       BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

                                                                 NGÀY 11 - 12/06/2014

       

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Danh sách thứ tự bảo vệ

HĐ5

 1.TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)

 2.ThS.Nguyễn Hồng Phương (Thư ký)

 3.TS.Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

 4.TS.Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)

 5. TS.Trần Việt Trung (Ủy viên)

Ngày 11-12/6/2014 (Sáng từ 7h30)

D9-401

 

    HĐ5_cập nhật_20140610

HĐ6

             1.  PGS.Trần Đình Khang (Chủ tịch)

            2.  ThS.Phạm Hồng Phong (Thư ký)

               3. TS.Nguyễn Hữu Đức  (Ủy viên)

            4.  TS.Thân Quang Khoát (Ủy viên)

 5.  TS.Vũ Tuyết Trinh (Ủy viên)

Ngày 11-12/6/2014 (Sáng từ 7h30)

D9 – 402

HĐ6_cập nhật_20140610

HĐ7

1.PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh (Chủ tịch)
2.ThS.Ngô Văn Linh (Thư ký)

3.TS.Phạm Văn Hải  (Ủy viên)

4.TS.Nguyễn Bá Ngọc (Ủy viên)

5.TS.Tạ Tuấn Anh (Ủy viên)

Ngày 11-12/6/2014 (Sáng tứ 8h00)

D9 – 403

HĐ7_cập nhật_20140610

         

   Ghi chú:  3 bạn sinh viên trưởng nhóm 3 hội đồng:

                        + Hội đồng 5: Chu Thị Thịnh

                        + Hội đồng 6: Nguyễn Trọng Vĩnh

                        + Hội đồng 7: Đào Công Nghiệp

3 bạn trưởng  nhóm chú ý:

           + 15h ngày 10.6.2014  qua Văn phòng viện gặp Cô Nguyệt nhận băng rôn, ...chuẩn bị cho buổi bảo vệ ngày 11-12/6/2014

           + 7h Sáng ngày 11 & 12 /6 các trưởng nhóm qua P.604 B1 để lấy quyển đồ án cho hội đồng.

Đơn vị phối hợp