Menu

Cập nhật lịch thu quyển Đồ án tốt nghiệp kỳ hè 20153

Được đăng vào ngày 19 tháng 08 năm 2016
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bộ môn gia hạn thời hạn nộp đồ án đến thứ 2, ngày 22/8/2016. 
 
Thời gian: 11:00-11:30, thứ 2, 22/8/2016 
Địa điểm: B1-1002
Người thu: cô Vũ Tuyết Trinh 

 

 

Đơn vị phối hợp